Bakgrund

Masangue Maracatu bildades 2010 och har sedan dess gjort ett 40-tal speglingar runt om i landet och utomlands bland annat på Södra Teatern, Spy bar, Uppsala kulturfestival, Make Music Stockholm och Helsinki Karnavalli.


Masangue Maracatu bildades för att utmana en könsstereotyp kultur inom slagverk. Masangue Maracatu visar att kvinnor kan ta plats och spela stora trummor och inte bara vara kuttersmycken och dansa till rytmerna.


Namnet Masangue Maracatu kommer från Maracatu de sangue, blodets Maracatu på portugisiska.

Några av medlemmarna i Masangue var på en Maracatu-workshop med mestres (ledare) från olika Nacoes de Maracatu (Maracatugrupper från Recife, Brasilien) och fick då berättat för sig att traditionellt inom Nacoes de Maracatu så fick inte kvinnor spela trummorna eftersom de ansågs orena för att de menstruerade.


Det var så namnet Masangue Maracatu kom till som en reaktion mot det patriarkala system som Maracatu och hela slagverksvärlden bygger på.


Vi är Masangue Maracatu:Charlotte Fredriksson

Clara Lee Lundberg

Golpar Parvardeh

Isabel Löfgren

Kajsa Skarsgård

Karolina Sandahl

Katrin Bienzle Arruda

Matilda von Bahr

Moa Lindwall

Sara Wikström

Elga Bandeira

Frida Landskog Serra

Lisa Fors

Sofie Werjefelt

Batira Fortes
Är du slagverkare, kvinna och vill spela med oss?


Hör av dig till bandet på masangue@gmail.com

eller på vår facebook sida

®2021 Masangue Maracatu